III Dni Księstwa Kaliskiego – Ogólnopolski Festiwal Plenerowy Widowisk Historycznych, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2021 r. w Kaliszu.

Geneza Dni Księstwa Kaliskiego sięga 2014 roku, kiedy to kaliski oddział Stowarzyszenia KoLiber zorganizował obchody 735. rocznicy śmierci księcia Bolesława Pobożnego. Właśnie to wydarzenie stało się fundamentem, założonej przez Piotra Błaszczyka oraz Kamila Floriana Ratajczyka kilka lat później, Fundacji im. Bolesława Pobożnego – która jest organizatorem wydarzenia, a Dni Księstwa Kaliskiego jej sztandarowymi obchodami.

Książę Bolesław urodził się między 1224 a 1227 rokiem. Należał do wielkopolskiej linii dynastii Piastów, był synem księcia Władysława Odonica. Od 1239 r. sprawował rządy wspólnie ze swoim bratem, Przemysłem, a później samodzielnie w dzielnicy kalisko-gnieźnieńskiej. W 1264 r. wystawił pierwsze na ziemiach polskich przywileje dla żydów, nazwane „Statutem Kaliskim”, regulujące sprawy sądownictwa nad ludnością żydowską, zasady ich działalności kredytowej i handlowej oraz ich stosunki z chrześcijanami. Wraz z żoną błogosławioną Jolentą ufundował kaliską katedrę pw. św. Mikołaja oraz klasztor ojców franciszkanów w Kaliszu.

III Dni Księstwa Kaliskiego, odbywające się w ramach 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego „Połączeni Dziedzictwem”, będą jednym z największych plenerowych wydarzeń w Wielkopolsce w tym roku. Impreza rozpocznie się w sobotę, 17 września o godzinie 15:00, przemarszem w uroczystym pochodzie rycerskim, który ruszy z początku ul. Zamkowej w kierunku głównego miejsca obchodów, tj. placu Baszciue Dorotce. Po zakończeniu przemarszu odbędzie się symboliczny akt lokacji miasta, oficjalne otwierający wydarzenie.

Podczas Pikniku, następującego po symbolicznym akcie lokacji miasta, na placu przy ul. św. Stanisława, odbędzie się największy w regionie Jarmark Średniowieczny.

W drugi dzień, 18 września 2021 r., odbędzie się o godzinie 16:00 uroczysta msza święta w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu (Franciszkanie), którą poprzedzą występy artystyczne uczniów ze szkoły podstawowej nr 12 w Kaliszu.

III Dni Księstwa Kaliskiego organizowane są przez Fundację im. Bolesława Pobożnego. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza oraz Biskupa Kaliskiego Damiana Bryla.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem wydarzeń i serdecznie zapraszamy wszystkich kaliszan i nie tylko do uczestnictwa w nim. Zakończmy to lato z przytupem!