Mikrodotacje na społeczne akcje!

Fundacja pozyskała środki finansowane w ramach projektu “Mikrodotacje na społeczne akcje!” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dzięki któremu zostały przeprowadzone m.in. lekcje dotyczące patrona Fundacji w Szkole Podstawowej w Blizanowie oraz zostały zakupione materiały, które pomogą długookresowo promować…
Czytaj dalej…

Sto lat Polsko!

Polska, nie jesteś ty już niewolnicą! Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat sto, swym własny dźwignąłeś się duchem. Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia, z ludów jedyny ty lud czystych…
Czytaj dalej…

Witaj Świecie!

W dniu 03 sierpnia 2018 roku w Kalisz została zawiązana aktem założycielskim Fundacja im. księcia Bolesława Pobożnego! Jej inicjatorami oraz fundatorami są Kamil Florian Ratajczyk oraz Piotr Błaszczyk. Celami fundacji im. tego wybitnego władcy zapamiętanego także pod przydomkiem „bardzo wielkiego…
Czytaj dalej…