O Fundacji

Fundacja im. Księcia Bolesława Pobożnego została zawiązana aktem założycielskim w dniu 03 sierpnia 2018 roku w Kaliszu. Jej inicjatorami oraz fundatorami byli Kamil Florian Ratajczyk oraz Piotr Błaszczyk.

Celami fundacji im. tego wybitnego władcy zapamiętanego także pod przydomkiem “bardzo wielkiego zwycięzcy Niemców” jest przede wszystkim:

  1. Upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego.
  2. Promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie.
  3. Działania na rzecz budowy pomnika oraz utworzenia innych miejsc pamięci księcia Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty.
  4. Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w szczególności związanej z historią Polski.
  5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.