Warsztat dla seniorów „Smartfony to pestka!”

Smartfony stanowią dziś okno na świat dla większości społeczeństwa. Zapewniają błyskawiczny dostęp do informacji, wspomagają organizację podróży, ułatwiają płatności online, usprawniają komunikację z bliskimi, umożliwiają ciągłe poszerzanie wiedzy oraz zapewniają dostęp do różnorodnej rozrywki. To magiczne urządzenia, które przekształciły nasze życie i sposób, w jaki funkcjonujemy w codziennym świecie. Jest to tylko część z całej gamy udogodnień, które oferują te urządzenia. Mądre i bezpieczne korzystanie ze smartfonów to szansa dla tych, którzy potrafią się nimi sprawnie posługiwać.

Niestety wielu seniorów jest wykluczonych z możliwości korzystania z telefonów dotykowych ze względu na brak umiejętności obsługiwania tych urządzeń i strach przed, z pozoru, skomplikowaną materią bądź zwyczajną niechęć do kupowania sobie nowoczesnego gadżetu, który uznają za niekonieczny do zapewnienia im szczęścia. Zgodnie z badaniem SeniorHub z 2021 roku, aż 70% osób powyżej 60. roku życia nie korzysta z Internetu. Krajowy Instytut Mediów (lipiec 2021 – marzec 2022) wskazuje ponadto, iż jedynie 33,4% osób po 65. roku życia korzysta ze smartfonów, choć niemal 80% osób starszych używa telefonu komórkowego. Wynika z tego, że większość osób spośród posiadaczy telefonów nie decyduje się na rezygnację z telefonu z klawiszami (45,4%) na rzecz telefonów dotykowych (33,4%).

Fundacja im. Bolesława Pobożnego nie bez przyczyny zdecydowała się na realizację projektu w Kaliszu. Zgodnie z pracą prof. Śleszyńskiego „Polska średnich miast” oraz rządowym dokumentem pt. „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”, miasta średnie oraz ich otoczenie tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze na rzecz największych ośrodków metropolitalnych, czego konsekwencją jest zapaść rozwojowa tychże ośrodków (co celnie opisał w książce „Zapaść” Marek Szymaniak). Zgodnie z polityką rządu RP wsparcie dla tych obszarów jest jednym z kluczowych elementów polityk publicznych, stąd poza realizacją celów Programu (co zostało ujęte w akapitach wyżej), projekt wpisuje się również w szerszy kontekst wspierania rozwoju społecznego miast średnich.

*Rejestracja na warsztaty odbywa się również poprzez formularze papierowe dostępne w siedzibie Fundacji przy ul. Pułaskiego 26 lub po kontakcie telefonicznym (tel. 79 24 24 249) możemy wspomniane formularze dostarczyć bezpośrednio do zainteresowanych seniorów

Warsztaty podzielone zostały na 4 części, aby stopniowo oswajać uczestników z przekazywaną w ramach działań wiedzą. Według założeń, każda z części trwa ok. 3 godzin, a spotkania będą odbywać się z co najmniej kilkudniowym odstępem czasu dla każdej z grup. To pozwoli starszym osobom na samodzielne wypróbowanie zdobytej wiedzy, aby mogły zrozumieć mechanizmy omawiane podczas warsztatów. Szkolenia odbywać się będą w Kaliszu, a liczebność grup oscylować będzie od 10 do 16 osób. Co ważne, zajęcia będą całkowicie bezpłatne.

Każda z czterech części realizowanych warsztatów posiadać będzie oddzielny konspekt. Konspekty będą stosunkowo szerokie, aby dostosować zakres treści do wiedzy posiadanej już przez seniorów, a także do tempa przyswajania informacji przekazywanych w trakcie szkolenia. Co więcej, każda z części zawierać będzie podsumowanie informacji zawartych w poprzednich częściach szkolenia wraz z otwartością na powtórzenie materiału, który nie został przez uczestnika dostatecznie dobrze zrozumiany. W trakcie warsztatów prelegenci korzystać będą z rzutnika, aby demonstrować uczestnikom obraz dostępny na ich smartfonie. Każdy z uczestników, który nie posiada własnego smartfona, otrzyma na okres warsztatów możliwość korzystania z zakupionych w ramach projektu łatwych w obsłudze telefonów dotykowych. Dzięki stosunkowo małym grupom, prelegent będzie pomagał każdemu z seniorów, jeśli ten nie będzie potrafił samodzielnie zrealizować jakiegoś działania.

Co obejmuje tematyka warsztatów?

Warsztaty cz. 1 - "Podstawowa obsługa smartfona"

Pierwsza część warsztatów zawierać będzie informacje o podstawowych funkcjonalnościach smartfona. Znajdą się w niej m.in. takie zagadnienia, jak: czym jest smartfon i dlaczego nie warto się go bać, higiena korzystania ze smartfona, jak powiększyć czcionkę na ekranie, SMS, MMS, dzwonienie, dodawanie kontaktów, zakładanie maila i wysyłka maili, łączenie się z WiFi, co zrobić podczas zgubienia urządzenia (blokada zdalna, lokalizacja), słuchanie radia, pisanie na klawiaturze, obracanie ekranu, regulacja głośności, wybór dzwonka, ładowanie baterii, ustawienia budzika, kalendarz, kalkulator, bezpieczne korzystanie z Google, w tym Google Maps oraz Google Play.

Warsztaty cz. 2 - "Korzystanie z rządowych i bankowych aplikacji"

W drugiej części przedstawione zostaną informacje o przydatnych aplikacjach i znaleźć się w niej mogą m.in. takie zagadnienia, jak: bankowość mobilna, BLIK, przelewy, odróżnianie fałszywych stron wyłudzających, przykłady telefonów oszustów (telefony z banku, od „wnuczka” itp..), aplikacje rządowe i miejskie, przydatne aplikacje dla seniora.

Warsztaty cz. 3 - "Obsługa aparatu i multimediów"

Trzecia część to warsztaty z robienia zdjęć i filmów za pomocą smartfona. Omówione zostaną ogólne zasady filmowania i fotografii. Seniorzy zapoznają się również z możliwościami w zakresie fotografii, realizacji filmów, a także ich obróbki. Każdy z uczestników szkolenia będzie mógł pod okiem szkoleniowca samodzielnie zrobić zdjęcia, filmy, a także w prosty sposób je obrobić. Przedstawione będzie także, w jaki sposób można udostępnić zdjęcia lub filmy znajomym przy użyciu powszechnie używanych komunikatorów.

Warsztaty cz. 4 - "Korzystanie z mediów społecznościowych"

Czwarta część to szkolenie z poruszania się w social mediach. Wnioskodawca chciałby pokazać funkcjonalności Facebooka, YouTube’a, Twittera, Instagrama oraz coraz bardziej popularnego TikToka. Liczba platform, z którymi zaznajomią się seniorzy, zależy od tempa przyswajania informacji, a także posiadanej przez nich już dotychczas wiedzy na temat poszczególnych social mediów.

Kiedy będą odbywać się warsztaty?

22.09.2023 r. – godz. 10:00 – godz. 13:00, Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1 w Kaliszu

11.10.2023 r. – godz. 10:00 – godz. 13:00, Centrum Księdza Orione przy ul. Kościuszki 24 w Kaliszu

20.10.2023 r. – godz. 10:00 – godz. 13:00, Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina 1 w Kaliszu

25.10.2023 r. – godz. 10:00 – godz. 13:00, Centrum Księdza Orione przy ul. Kościuszki 24 w Kaliszu

Termin w trakcie doprecyzowywania

Termin w trakcie doprecyzowywania

Termin w trakcie doprecyzowywania

Termin w trakcie doprecyzowywania

*Rejestracja na warsztaty odbywa się również poprzez formularze papierowe dostępne w siedzibie Fundacji przy ul. Pułaskiego 26 lub po kontakcie telefonicznym (tel. 79 24 24 249) możemy wspomniane formularze dostarczyć bezpośrednio do zainteresowanych seniorów

Masz pytanie dotyczące warsztatów? Napisz do nas!