PROJEKTY

DNI KSIĘSTWA KALISKIEGO

II Dni Księstwa Kaliskiego

LATARNIK KALISKI

WIELKOPOLSKA HISTORYCZNIE

LEKCJE O BOLESŁAWIE POBOŻNYM

AKTUALNOŚCI

Nowy zarząd Fundacji

Nowy zarząd Fundacji

Po 4 latach i 9 miesiącach z funkcji Prezesa Zarządu ustępuje jeden z założycieli i fundatorów Fundacji – Piotr Błaszczyk. Zastąpi go dotychczasowy Wiceprezes – Kamil Florian Ratajczyk. Z kolei nowym Wiceprezesem został mianowany Krzysztof Łużyński.

Aktywizacja młodzieży z Wielkopolski Południowej

Aktywizacja młodzieży z Wielkopolski Południowej

Fundacja im. Bolesława Pobożnego została beneficjentem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego! W ramach priorytetu 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym otrzymała...

„W Kaliszu się Dzieje! Promujemy lokalne inicjatywy.”

„W Kaliszu się Dzieje! Promujemy lokalne inicjatywy.”

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Fundacja im. Bolesława Pobożnego została beneficjentem programu Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych priorytetu 3 „Organizacje obywatelskie w życiu publicznym” realizowanego dzięki Rządowemu...

O PATRONIE

O FUNDACJI

CELE STATUTOWE 

Upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego.

Promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie.

Działania na rzecz budowy pomnika oraz utworzenia innych miejsc pamięci księcia Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty.

Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w szczególności związanej z historią Polski.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

Rozwijanie, umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Działania sprzyjające rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Propagowanie wiedzy o samorządności.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Inicjowanie i wspieranie rozwiązań mających na celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela oraz ochronę życia rodzinnego.

Promowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych.

Krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

MISJA
Kształtowanie potencjału rozwojowego Ziemi Kaliskiej w oparciu o fundamenty historyczne całego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Księstwa Kaliskiego i panowania Księcia Bolesława Pobożnego.

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Daniel Dudek

Wiceprezes Zarządu: Paweł Kaźmierczak

Redaktor naczelny Latarnik Kaliski: Loran Darwich 

KONTAKT

Kontakt:

Fundacja im. Bolesława Pobożnego

Siedziba: ul. Pułaskiego 26, 62 – 800 Kalisz

E-mail: kontakt@boleslawpobozny.pl, daniel.dudek@latarnikkaliski.pl

Telefon:

Fundacja: +48 660 394 932,

Latarnik Kaliski: +48 792 424 249

NIP: 6182177775

NGO.KALISZ.PL