PROJEKTY

DNI KSIĘSTWA KALISKIEGO

II Dni Księstwa Kaliskiego

LATARNIK KALISKI

WIELKOPOLSKA HISTORYCZNIE

LEKCJE O BOLESŁAWIE POBOŻNYM

AKTUALNOŚCI

III Dni Księstwa Kaliskiego – kogo upamiętniamy?

III Dni Księstwa Kaliskiego – kogo upamiętniamy?

III Dni Księstwa Kaliskiego mają upamiętnić postaci księcia Bolesława Pobożnego, księżnej bł. Jolenty – postaci niezwykle zasłużonych w dziejach miasta i regionu. Książe Bolesław urodził się między 1224 a 1227 rokiem. Należał do wielkopolskiej linii dynastii Piastów,...

III Dni Księstwa Kaliskiego już 17 i 18 września

III Dni Księstwa Kaliskiego już 17 i 18 września

III Dni Księstwa Kaliskiego – Ogólnopolski Festiwal Plenerowy Widowisk Historycznych, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2021 r. w Kaliszu. Geneza Dni Księstwa Kaliskiego sięga 2014 roku, kiedy to kaliski oddział Stowarzyszenia KoLiber zorganizował obchody...

O PATRONIE

O FUNDACJI

CELE STATUTOWE 

Upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego.

Promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie.

Działania na rzecz budowy pomnika oraz utworzenia innych miejsc pamięci księcia Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty.

Prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w szczególności związanej z historią Polski.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

Rozwijanie, umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Działania sprzyjające rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Propagowanie wiedzy o samorządności.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Inicjowanie i wspieranie rozwiązań mających na celu ochronę praw i wolności człowieka i obywatela oraz ochronę życia rodzinnego.

Promowanie i inicjowanie wydarzeń kulturalnych.

Krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

MISJA
Kształtowanie potencjału rozwojowego Ziemi Kaliskiej w oparciu o fundamenty historyczne całego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Księstwa Kaliskiego i panowania Księcia Bolesława Pobożnego.

 

ZARZĄD

Prezes: Piotr Błaszczyk

Wiceprezes: Kamil Florian Ratajczyk

 

KONTAKT

Kontakt:

Fundacja im. Bolesława Pobożnego

Siedziba: ul. Pułaskiego 26, 62 – 800 Kalisz

E-mail: kontakt@boleslawpobozny.pl

Telefon: +48 575 855 729

NIP: 6182177775

NGO.KALISZ.PL