Po 4 latach i 9 miesiącach z funkcji Prezesa Zarządu ustępuje jeden z założycieli i fundatorów Fundacji – Piotr Błaszczyk. Zastąpi go dotychczasowy Wiceprezes – Kamil Florian Ratajczyk. Z kolei nowym Wiceprezesem został mianowany Krzysztof Łużyński.