Fundacja im. Bolesława Pobożnego została beneficjentem Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego! W ramach priorytetu 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Aktywizacja młodzieży z Wielkopolski Południowej”.

W ramach zadania Fundacja planuje atrakcyjną promocję organizacji młodzieżowych oraz ich działaczy funkcjonujących na terenie Wielkopolski Południowej z wykorzystaniem portalu Latarnik Kaliski oraz drukowanego kwartalnika dystrybuowanego wśród lokalnej społeczności. Treści powstawać będą przy współudziale młodzieży oraz organizacji młodzieżowych, które regularnie spotykać się będą podczas warsztatów. Dzięki warsztatom powstaną także młodzieżowe wnioski do budżetu obywatelskiego oraz propozycja jego reformy.