Podboje Bolesława Pobożnego

Bolesław Pobożny rządzący w drugiej połowie XIII wieku Wielkopolską miał niełatwą drogę do osiągnięcia oraz utrzymania władzy. Władca, który za swą główną siedzibę obrał Kalisz, początkowo musiał mierzyć się ze swym bratem, a potem z wrogami zewnętrznymi.  Pod...

Dzieje księstwa kaliskiego w latach 1138-1314

Początki księstwa kaliskiego wiążą się z grodem znajdującym się w południowo-wschodniej dzielnicy Kalisza – na Zawodziu. Na podstawie źródeł pisanych oraz zebranego materiału archeologicznego wskazuje się na szczególne znaczenie tego obiektu na przestrzeni kilku...

Co Kalisz zawdzięcza Bolesławowi Pobożnemu?

Kalisz był prężnie rozwijającą się wielkopolską osadą w okresie średniowiecznym. Naprawdę wysoką pozycję miasto osiągnęło jednak w 2. połowie XIII wieku, kiedy to stało się główną rezydencją Bolesława Pobożnego, a także stolicą wschodniej Wielkopolski. Bolesław...

Biografia Bolesława Pobożnego

Maximus Triumphator – Bolesław Pobożny (1224/27-1279) Po śmierci Bolesława Krzywoustego nastąpił burzliwy okres w historii Polski zwany rozbiciem dzielnicowym. Rozdrobnione państwo polskie stanęło w obliczu ekspansji obcych sił, chcących wykorzystać skłóconych...