Podboje Bolesława Pobożnego

Podboje Bolesława Pobożnego

Bolesław Pobożny rządzący w drugiej połowie XIII wieku Wielkopolską miał niełatwą drogę do osiągnięcia oraz utrzymania władzy. Władca, który za swą główną siedzibę obrał Kalisz, początkowo musiał mierzyć się ze swym bratem, a potem z wrogami zewnętrznymi.  Pod...
Dzieje księstwa kaliskiego w latach 1138-1314

Dzieje księstwa kaliskiego w latach 1138-1314

Początki księstwa kaliskiego wiążą się z grodem znajdującym się w południowo-wschodniej dzielnicy Kalisza – na Zawodziu. Na podstawie źródeł pisanych oraz zebranego materiału archeologicznego wskazuje się na szczególne znaczenie tego obiektu na przestrzeni kilku...
Co Kalisz zawdzięcza Bolesławowi Pobożnemu?

Co Kalisz zawdzięcza Bolesławowi Pobożnemu?

Co Kalisz zawdzięcza Bolesławowi Pobożnemu?   Kalisz był prężnie rozwijającą się wielkopolską osadą w okresie średniowiecznym. Naprawdę wysoką pozycję miasto osiągnęło jednak w 2. połowie XIII wieku, kiedy to stało się główną rezydencją Bolesława Pobożnego, a także...