III Dni Księstwa Kaliskiego mają upamiętnić postaci księcia Bolesława Pobożnego, księżnej bł. Jolenty – postaci niezwykle zasłużonych w dziejach miasta i regionu.

Książe Bolesław urodził się między 1224 a 1227 rokiem. Należał do wielkopolskiej linii dynastii Piastów, był synem księcia Władysława Odonica. Od 1239 r. sprawował rządy wspólnie ze swoim bratem, Przemysłem, a później samodzielnie w dzielnicy kalisko-gnieźnieńskiej. W 1250 r. Przemysł uwięził Bolesława, uwolnił go jednak w 1253 r. pod naciskiem arcybiskupa Pełki. W 1256 r. Bolesław poślubił siostrę św. Kingi, bł. Jolentę Helenę, z którą miał trzy córki. Od 1257 r., po śmierci brata, Bolesław objął rządy także nad dzielnicą poznańską. W 1264 r. wystawił pierwszy na ziemiach polskich przywilej dla Żydów, nazwane Statutem kaliskim, regulujące sprawy sądownictwa nad ludnością żydowską, zasady działalności kredytowej i handlowej Żydów oraz ich stosunki z chrześcijanami. Przez cały czas toczył walki z Krzyżakami i Brandenburczykami. W 1272 r. odebrał tym drugim Gdańsk i zawarł sojusz z tamtejszym księciem Mściwojem. W 1278 r. obaj najechali Brandenburgię i odzyskali utracony poprzednio gród Santok. Książę obdarzył również licznymi przywilejami i nadaniami instytucje kościelne; w 1259 r. sprowadził do Gniezna minorytów, rozpoczął również fundację klasztoru Klarysek w Gnieźnie. Wraz z żoną błogosławioną Jolentą ufundował kaliską katedrę pw. św. Mikołaja oraz klasztor ojców franciszkanów w Kaliszu. Po śmierci władzę w Księstwie Kaliskim przejął jego bratanek, Przemysł II, późniejszy Król Polski. Bolesław zmarł w 1279 r., został pochowany w Bazylice Archikatedralnej św. Piotra i św. Pawła w Poznaniu.

Podczas wydarzenia popularyzowana jest kultura i osiągnięcia okresu Średniowiecza. Organizowane są pokazy i warsztaty kulturalne dotykające różnych aspektów tego okresu – jak śpiew, taniec, muzyka, rzemiosło, walki rycerskie, ubiór.

Serdecznie zapraszamy na III Dni Księstwa Kaliskiego!